Хэл солих

Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн МОН/09/301 төсөл “ТОРГОНЫ ЗАМ” одонгооор

Нийтэлсэн огноо: 2014-02-25 07:02:59

2014 оны 1-р сарын 28-нд МҮХАҮТ-аас Монгол орны хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа олон улсын байгууллагууд, хоёр талын техникийн туслалцааны болон бусад гадаадын санхүүжилттэй хэрэгжиж байгаа төслүүд, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудыг нэрлэж, тэдний оролцоог олон нийтэд таниулж, урамшуулан дэмжих “Silk Road” буюу “Торгоны зам” ёслолын арга хэмжээг зохион байгууллаа.


Энэхүү арга хэмжээнээс НҮБХХ, БХБЯ –ны хамтран хэрэгжүүлж багаа Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн МОН/09/301 төсөл Ногоон эдийн засаг, ногоон бизнес, байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр хамгийн их үр дүн, өгөөжтэй ажиллаж байгаа номинацид шалгарч “ТОРГОНЫ ЗАМ” одонгооор шагнууллаа.