Хэл солих

Халаалтын системийн автомажуулалт

Нийтэлсэн огноо: 2014-01-08 20:01:58

Барилгын автоматжуулалтын систем (БАС) гэдэг нь барилгыг удирдах системийг хангах дэвшилтэд функц болно.