Хэл солих

Ногоон сууц албан бус барилгын салбарыг чанаржуулахуй

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 00:09:41

Барилгын мэдээлэл, судалгаа сурталчилгааны "Сoordinate center"-с 2012 оны 8 дугаар сарын 17-19 нд зохион байгуулсан Шинэ орон сууц EXPO2012 үзэсгэлэнгийн сэтгүүлд "Ногоон сууц буюу албан бус

барилгын салбарыг чанаржуулахуй" нэртэй барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн МОН/09/301 төслийн тухаймэдээлэл гарлаа. Мөн төслийн үндэсний менежер Б.Мөнхбаяр үзэсгэлэнгийн үеэр зохион байгуулсан"Иргэдэд зориулсан семинар"-т оролцож "Эрчим хүчний хэмнэлттэй сууц" сэдвээр илтгэл тавив. Ногоон сууц буюу албан бус барилгын салбарыг чанаржуулахуй >>>>