Хэл солих

ММСС - аас татаах өгөх хороодын тоо нэмэгдэв

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 00:09:25

Мянганын Сорилын сангийн урамшуулалын 5 сая төгрөгний татаасанд хамрагдаж байгаа дүүрэг хороод:                    

  • Чингэлтэй Дүүрэг: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  • Сүхбаатар Дүүрэг: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  • Баянгол Дүүрэг: 9, 10, 11, 16, 21, 22, 23
  • Баянзүрх Дүүрэг: 2, 4, 5, 19, 21, 22, 27
  • Сонгино Хайрхан Дүүрэг: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 26, 27, 28

ММСС-ийн 5 саяын татаас авах нэмэгдсэн дүүрэг, хороод:

  • Сонгинохайрхан дүүргийн хороод: 1, 2, 20, 22, 24, 25, 30, 31, 32
  • Баянзүрх дүүргийн хороод: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 28
  • Хан-Уул дүүргийн хороод: 8, 16
  • Сүхбаатар дүүргийн хороод: 19