Хэл солих

Барилга, хот байгуулалтын яам, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төсөл”

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:15

Барилга, хот байгуулалтын яам, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төсөл”

нь барилгын эрчим хүчний хэрэглээг үр ашигтай болгох, улмаар хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах үйл ажиллагааны хүрээнд Америкийн Нэгдсэн Улсын Ногоон барилгын холбооны Ногоон барилгын төлөвлөлтийг үнэлэх “LEED-new construction”-н зөвлөмжийг боловсруулах ажлыг гүйцэтгэх зөвлөхийг сонгон шалгаруулахаар тендер зарлаж байна.

Америкийн Нэгдсэн Улсын Ногоон барилгын холбооны Ногоон барилгын төлөвлөлтийг үнэлэх “LEED-new construction”-н зөвлөмжийг боловсруулах ажлыг гүйцэтгэх гэж хаяглан 2013 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 15.00 цагаас өмнө доорхи хаягаар илгээнэ үү.

Монгол улс дахь НҮБХХ. НҮБ-н байр, НҮБ-н гудамж-12, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс Утас: 976 (11) 327585, Факс: 976 (11) 326221

Нэмэлт мэдээллийг БЭХХ-ийн төслийн 976 (11) 320422 дугаарын утсаар авна уу.

Ажлын удирдамж татах >>>