Хэл солих

Санхүүгийн дэмжлэг

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-26 08:09:21

Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төслийн хүрээнд эрчим хүчний хэмнэлттэй хувийн орон сууц барих иргэдэд зориулж 2 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл олгохоор Хас банк, Барилгын Эрчим Хүч Хэмнэлтийн төсөл харилцан тохиролцож 2009 оны 12-р сарын 17-нд буцалтгүй тусламжийн гэрээнд гэрын үсэг зурав.

Төслийн танилцуулга

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-26 08:09:12

БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН