Хэл солих

Талбайн журнал

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 07:09:00

Барилга угсралтын ажлын талбайн журнал, барилгын ил далд ажлын актууд

НҮБХХ-ийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа "Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт" төслийн хүрээнд орон сууц бариулж буй иргэд, гүйцэтгэгч, хяналтын инженерүүдийн ажилд зориулан барилга угсралтын ажлын талбайн журнал, барилгын ил далд ажлын актуудыг нэгтгэн хэвлүүллээ. Ингэснээр тухай барилгын акт баримт бичгүүд бүрэн бүтэн байх, угсралтын ажлын чанарыг хянахад дөхөмтэй боллоо. Цаашид хувиараа орон сууцны барилга барьж буй иргэд уг журналыг манай төслийн цахим хуудаснаас авч ашиглах боломжтой юм.

Татах >>>>