Хэл солих

Төслийн хүрээнд хийгдсэн болон бусад төсөлтэй холбоо бүхий програм хамгамжууд

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 06:09:45

Барилгын хашлага бүтээцийн дулаан техникийн тооцооны программын шинэ хувилбар гарлаа. Доорх линкээс татаж авна уу. Нийт 3 файл татаж аваад, WINRAR програмаар задлах болно.

Татац 1

Татац 2

Татац 3


 

Барилгын хашлага бүтээцийн дулаан техникийн тооцооны программ

Програм татах   Гарын авлага татах