Хэл солих

Эрчим хүчний хэмнэлттэй хувийн орон сууцны барилга угсралтын ажлын зураг

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 04:09:42

Хавтгай дээвэртэй, тоосгон өрөгт бүтээцтэй хувийн орон сууц

Шувуун нуруу дээвэртэй, тоосгон өрөгт бүтээцтэй хувийн орон сууц

Хавтгай дээвэртэй, хөнгөн бетон өрөгт бүтээцтэй хувийн орон сууц

Шувуун нуруу дээвэртэй, хөнгөн бетон өрөгт бүтээцтэй хувийн орон сууц

Модон араг бүтээцтэй хувийн орон сууц

Дулаалгатай хавтгайлжин бүтээцтэй хувийн орон сууц

Шувуун нуруу дээвэртэй, дулаан тусгаарлагч бүхий блокон хувийн орон сууц