Хэл солих

Тэндэр зарлаж байна

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 00:09:01

Тендэрийн бичиг баримтууд

- “Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн ган араг бүтээцтэй 35 м2 болон 65 м2 талбай бүхий хувийн сууцны зураг төсөл боловсруулах” зөвлөх сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд:

 

- Орон сууцны барилгад дулаан хамгаалалтын үнэлгээ хийж, эрчим хүчний паспорт олгох гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд:

 

- "Зуухны тоног төхөөрөмж" ба "Гадна дулааны шугам" Барилгын норм ба дүрмүүдийг боловсруулах, хянах, батлуулах ажлуудыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд:

 

- “Барилгын дулаалгын материалын угсралт болон цонх суурилуулах технологи” сургалтыг зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгэгчийг сонгох тендерийн бичиг баримтууд:

 

- “Барилгын дулааны алдагдал, дулаалгын материал, бүтээгдэхүүний дулаан дамжуулалт, уур нэвтрүүлэлтийг тодорхойлох, цаг уурын үзүүлэлтийг хэрэглэх, шалны халаалтыг төлөвлөхтэй холбоотой олон улсын стандартуудыг орчуулах, хянуулах, батлуулах” ажлыг гүйцэтгэгчийг шалгаруулах сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд:

 

- “Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер, хөргөлтийн системийн нэр томъёоны тайлбар толь”-г хөрвүүлэх ажлыг гүйцэтгэгчийг шалгаруулах сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд:

 

- “Эрчим хүчний хэмнэлттэй 4, 6 айлын орон сууцны барилгын зураг төсөл”-н ажлыг гүйцэтгэгчийг шалгаруулах сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд: