Хэл солих

Тавтай морил

Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгыг иргэд болон барилгын салварын мэргэжилтэнгүүдэд танилцуулах,шаардалагатай мэдээллээр хангах зорилгоор энэхүү вэб хуудсыг Барилга, хот байгуулалтын яам..

Дэлгэрэнгүй
index.html

ШИНЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Сургалтын зохион байгуулалт
Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:10

Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн МОН/09/301 төслөөс Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд 2012 оны 4 сарын

БЭХХ - тэй шинэ сууцны урилга
Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:15

Эрчим хүчний хэмнэлттэй сууц гэж: Байгаль экологид ээлтэй, утаагүй эрүүл цэвэр орчин, 50 - аас дээш жил ашиглах боломжтой  ... 

Барилга, хот байгуулалтын яам, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төсөл”
Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:15

Барилга, хот байгуулалтын яам, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төсөл”

СУРГАЛТ, СЕМИНАР

Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн МОН/09/301 төсөл BUILDING ENERGY EFFICIENCY PROJECT MON/09/31
Нийтэлсэн огноо: 2013-12-05 03:12:15

НҮБХХ-Барилгын Эрчим Хүч Хэмнэлтийн МОН/09/301 Төслийн хүрээнд 2009-2011 онд боловсруулсан “Барилгын дулаан хамгаалалтын норм ба дүрэм БНбД 23-02-09”, “Халаалт агаар сэлгэлт

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт болон эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын технологи сургалтын хөтөлбөр
Нийтэлсэн огноо: 2013-11-12 21:11:25

БЭХХТөслөөс санаачлан 2013 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын Газрын дэргэдэх Гэр хорооллын хөгжлийн газар болон Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөлтэй хамтран

Сургалт болон семинар
Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 21:09:11

Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төсөл нь эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын хийцийн төрлүүд, барилга угсралтын арга техник, үндсэн болоод дулаалгын..

ЦЭС

ЭЛЕКТРОН САН

БИДЭНТЭЙ НЭГД