Хэл солих

Зуухны тоног төхөөрөмж" ба "Гадна дулааны шугам" Барилгын норм ба дүрмүүдийг боловсруулах, хянах, батлуулах ажлуудыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:23

- “Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн ган араг бүтээцтэй 35 м2 болон 65 м2 талбай бүхий хувийн сууцны зураг төсөл боловсруулах” зөвлөх сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд:

Барилга, хот байгуулалтын яам, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төсөл”

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:15

Барилга, хот байгуулалтын яам, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төсөл”

Барилгын дулаалгын материалын угсралт болон цонх суурилуулах технологи” сургалт зохион байгуулах зөвлөх байгууллагыг сонгон шалгаруулах тендер

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:14

Барилгын дулаалгын материалын угсралт болон цонх суурилуулах технологи” сургалт зохион байгуулах зөвлөх байгууллагыг сонгон шалгаруулах тендер

Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн ган араг бүтээцтэй 35 м2 болон 65 м2 талбай бүхий хувийн сууцны зураг төсөл боловсруулах” зөвлөх сонгон шалгаруулах тендер

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:00

- “Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн ган араг бүтээцтэй 35 м2 болон 65 м2 талбай бүхий хувийн сууцны зураг төсөл боловсруулах” зөвлөх сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд:

Барилгын дулааны алдагдал, дулаалгын материал, бүтээгдэхүүний дулаан дамжуулалт, уур нэвтрүүлэлтийг тодорхойлох, цаг уурын үзүүлэлтийг хэрэглэх, шалны халаалтыг төлөвлөхтэй холбоотой олон улсын станда

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:00

- “Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн ган араг бүтээцтэй 35 м2 болон 65 м2 талбай бүхий хувийн сууцны зураг төсөл боловсруулах” зөвлөх сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд: