Хэл солих

Орон сууцны барилгад дулаан хамгаалалтын үнэлгээ хийж, эрчим хүчний паспорт олгох гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:54

- “Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн ган араг бүтээцтэй 35 м2 болон 65 м2 талбай бүхий хувийн сууцны зураг төсөл боловсруулах” зөвлөх сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд:

Барилгын дулаалгын материалын угсралт болон цонхны суурилуулалтын технологи” сургалтыг зохион байгуулах Зөвлөх сонгох тендер

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:49

Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн ган араг бүтээцтэй 35 м2 болон 65 м2 талбай бүхий хувийн сууцны зураг төсөл боловсруулах” зөвлөх сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд:

Гадна дулааны шугам" Барилгын норм ба дүрмүүдийг боловсруулах, хянах, батлуулах ажлуудыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн хугацааг сунгалаа

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:48

 “Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн ган араг бүтээцтэй 35 м2 болон 65 м2 талбай бүхий хувийн сууцны зураг төсөл боловсруулах” зөвлөх сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд:

“Эрчим хүчний хэмнэлттэй 4, 6 айлын орон сууцны барилгын зураг төсөл”-н ажлыг гүйцэтгэгчийг шалгаруулах сонгон шалгаруулах тендерийн хугацааг сунгалаа

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:46

- “Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн ган араг бүтээцтэй 35 м2 болон 65 м2 талбай бүхий хувийн сууцны зураг төсөл боловсруулах” зөвлөх сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд:

Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер, хөргөлтийн системийн нэр томъёоны тайлбар толь”-г хөрвүүлэх ажлыг гүйцэтгэгчийг шалгаруулах сонгон шалгаруулах тендер

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:41

- “Эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн ган араг бүтээцтэй 35 м2 болон 65 м2 талбай бүхий хувийн сууцны зураг төсөл боловсруулах” зөвлөх сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтууд: