Хэл солих

Эрчим хүчний хэмнэлттэй пассив барилгын дизайн төлөвлөлт сургалт

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-09 06:09:06

"Эрчим хүчний хэмнэлттэй пассив барилгын дизайн төлөвлөлт" сургалт 8-р сарын 11-26 -ний хооронд Банкнуудын Холбооны байранд болсон бөгөөд ....