Хэл солих

Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн МОН/09/301 төсөл BUILDING ENERGY EFFICIENCY PROJECT MON/09/31

Нийтэлсэн огноо: 2013-12-05 03:12:15

НҮБХХ-Барилгын Эрчим Хүч Хэмнэлтийн МОН/09/301 Төслийн хүрээнд 2009-2011 онд боловсруулсан “Барилгын дулаан хамгаалалтын норм ба дүрэм БНбД 23-02-09”, “Халаалт агаар сэлгэлт

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт болон эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын технологи сургалтын хөтөлбөр

Нийтэлсэн огноо: 2013-11-12 21:11:25

БЭХХТөслөөс санаачлан 2013 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын Газрын дэргэдэх Гэр хорооллын хөгжлийн газар болон Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөлтэй хамтран

Сургалт болон семинар

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 21:09:11

Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төсөл нь эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын хийцийн төрлүүд, барилга угсралтын арга техник, үндсэн болоод дулаалгын..

"Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын халаалт .. " сэдэвт сургалт

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 00:09:28

"Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн төлөвлөлт" сэдэвт сургалт семинар болно.

Барилгын дулаалгын технологийн сургалт

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 00:09:25

НҮБХХ, ЗТБХЯ-наас хамтран хэрэгжүүлж байгаа Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн МОН/09/301 төслийн дэмжлэгтэйгээр ШУТИС-ийн харьяа Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төвөөс