Хэл солих

БЭХХ - тэй шинэ сууцны урилга

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:15

Эрчим хүчний хэмнэлттэй сууц гэж: Байгаль экологид ээлтэй, утаагүй эрүүл цэвэр орчин, 50 - аас дээш жил ашиглах боломжтой  ... 

Дулаалгын материал чанарын шошготой боллоо.

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:13

Барилгын материал чанараасаа гэдэг. Тэр тусам барилгын дулаалгын материал нь олон үүрэгтэй байдаг. Нэгдүгээрт барилгын үндсэн хийц болон бетон араг бүтээц, тоосог зэрэг барилгын бат бөх чанарыг хадгалах үүрэгтэй хийц бүтээцүүдийг гадна агаарын температурын нөлөөнөөс ангид байлгаж ашиглалтын хугацааг уртасгадаг.

Сургалтын зохион байгуулалт

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-24 23:09:10

Барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн МОН/09/301 төслөөс Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд 2012 оны 4 сарын