Хэл солих

Эрчим Хүчний Хэмнэлттэй Барилгын Төлөвлөлт Ба Угсралтын Технологи

Архитектур төлөвлөлтийг хийхийн тулд эхлээд барилгынхаа тухай сайтар төсөөлөл...

Унших Татах

Ахуйн хэрэглээний эрчим хүчний хэмнэлт

Ахуйн хэрэглээний эрчим хүчний хэмнэлт

Унших Татах

Дулаалгатай Бетон Бүтээцтэй Барилга

Монгол орон олон мянган жил нүүдэлдийн өлгий нутаг байсаар ирсэн бөгөөд гэр тэд...

Унших Татах

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТТЭЙ БАРИЛГА

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТТЭЙ БАРИЛГА

Унших Татах

Модон араг бүтээцтэй хувийн орон сууцны угсралтын технологи

Модон араг бүтээцтэй хувийн орон сууцны угсралтын технологи

Унших Татах

ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦТЭЙ ХУВИЙН ОРОН СУУЦ

1940-өөд оноос эхлэн дулаалгатай хавтгайлжин бүтээцийг барилгын шинэ материал бо...

Унших Татах

Өрөгт Бүтээцтэй Хувийн Орон Сууц

Хүмүүсийн амьдрах орчныг гадаад орчноос тусгаарлаж буй барилгын хэсгийг барилг...

Унших Татах