Хэл солих

ТОЛЬ БИЧИГ англи - орос - монгол

БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН МОН/09-301 ТӨСӨЛ -өөс эрхлэн гаргасан "ТОЛЬ БИЧИГ анг...

Унших Татах

Халаалт, Агаар Сэргэлт, Кондиционерийн Системийн Автоматжуулалт

Дулаан, масс солилцооны онол дээр үндэслэсэн нарийн нийлмэл процесс явагдаж бай...

Унших Татах

Кондиционерийн Систем Ба Хөргөлтийн Ачаалал

Агаарын кондиционер гэж хүний тав тух болон технологийн үйл ажиллагаа явагдах т...

Унших Татах

Барилгын Эрчим Хүч Хэмнэлтийн МОН/09-301 Төсөл

Барилгын Эрчим Хүч Хэмнэлтийн (БЭХХ) Төслийн үндсэн зорилго нь Монгол улсын бари...

Унших Татах

Агаар сэлгэлтийн системийн хаягдал дулааныг ашиглах

Манай улсад 1997 оноос эхлэн дулааны эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга төлөвлөж эхэ...

Унших Татах

Нарны Эрчим Хүчний Ашиглалт

Монгол орон газар зүйн хувьд өмнө хэсгээрээ говь цөл нутагтай, баруун болон хойд...

Унших Татах

Эрчим Хүчний Хэмнэлттэй Гэрэлтүүлэг

Эрчим хүчний хэмнэлттэй (ЭХХ ) гэрэлтүүлэгчид нь орчин үеийн гэрэлтүүлэгч төхөө...

Унших Татах

ПАССИВ БАРИЛГА

Хүн амын өсөлт болон эрчим хүч нь дэлхийн хүн төрөлхтний тулгамдсан хамгийн том ...

Унших Татах